Huisregels

1. Huisregels

Bezoekers dienen zich altijd te houden aan onderstaande huisregels en de aanwijzingen van organisatiemedewerkers en beveiligingspersoneel op te volgen.

2. Niet toegestaan

 • Eigen meegenomen (alcoholische) dranken & eten
 • Blik en glas
 • Drugs. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd
 • Lachgas
 • (Vuur)wapens en andere gevaarlijke (scherpe) voorwerpen
 • Huisdieren
 • Meegenomen medicatie zonder doktersverklaring
 • Flesjes of andere containers voor vloeistoffen al dan niet met verstuivers (bijvoorbeeld flesjes parfum neusspray etc)
 • Gedeeltelijke of volledige gezichtsbedekking
 • Het dragen van coulors van MC’s of voetbalclubs
 • Mogelijke obstakels (bijvoorbeeld tafels en karren) worden geweerd
 • Professionele foto, film en andere opnameapparatuur zonder toestemming van de organisatie
 • Let op: Namens de organisatie door de beveiliging afgenomen in beslag genomen goederen worden niet geretourneerd

3. Controle door beveiligingsmedewerks

Alle bezoekers van Groeëte Gulpener Vastelaoves Finale zijn verplicht mee te werken bij controle door beveiligingsmedewerkers.

4. Ongeregeldheden en/of wildplassen

In geval van ongeregeldheden en/of wildplassen worden bezoekers van het evenemententerrein verwijderd.

5. NIX18

Er wordt geen alcohol verkocht aan personen jonger dan 18 jaar. Ook wederverstrekking aan deze personen is ten strengste verboden. Bij twijfel mag de beveiliging dmv ID-controle de leeftijd vaststellen.

6. Vermeend dronkenschap

Bij vermeend dronkenschap kan de organisatie bezoekers de toegang tot het evenemententerrein weigeren of hen van het evenemententerrein verwijderen.

7. Aansprakelijkheid

Groeëte Gulpener Vastelaoves Finale stelt zich als organisatie niet aansprakelijk voor enigerlei letsel aan bezoekers of schade aan goederen van bezoekers. Hieronder wordt onder andere ook diefstal en vermissing verstaan.

8. Betreden op eigen risico

Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.

9. Geldigheid penningen

Gekochte penningen zijn slechts 1 dag geldig en worden niet teruggenomen. Houd hier rekening mee bij het verlaten van het plein.

10. Veiligheid bij grote drukte

Bij grote drukte kan het plein (tijdelijk) worden gesloten om daarmee de veiligheid van onze bezoekers te garanderen.

11. Beeldmateriaal & privacy

Bij het betreden van de evenementlocatie van Groeëte Gulpener Vastelaoves Finale geef je toestemming aan de organisatie (Groeëte Gulpener Vastelaoves Finale) en zijn partners om je in beeld te brengen, zowel statisch als dynamisch. Beroepen op privacy is hierbij uitgesloten. Ook kunnen geen andere rechten worden ontleend aan gemaakte opnamen en is de organisatie gerechtigd alle op het terrein gemaakte beelden te publiceren.